Μηκέθ᾽ ὅλως περὶ τοῦ οἷόν τινα εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα διαλέγεσθαι, ἀλλὰ εἶναι τοιοῦτον.
"Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." - Marcus AureliusRSS Twitter YouTube Facebook BBC America

BROWSE OUR ARCHIVE:
DOCTORWHO.TUMBLR.COM/ARCHIVE

IF YOU ARE NEW TO WHO, Check out these posts.

WONDERING WHERE TO WATCH?
Check out our guide.