Μηκέθ᾽ ὅλως περὶ τοῦ οἷόν τινα εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα διαλέγεσθαι, ἀλλὰ εἶναι τοιοῦτον.
"Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." - Marcus AureliusRSS Twitter YouTube Facebook BBC America


BROWSE OUR ARCHIVE:
DOCTORWHO.TUMBLR.COM/ARCHIVE

IF YOU ARE #NEW TO WHO, Check out these posts.